Iparűzési adóbevallás 2012. évről

Tisztelt Adózók!

 

Letölthető oldalunkról a

 

 2012. évről szóló iparűzési adó bevallási nyomtatvány. 

A kitöltött nyomtatványt Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal címére

(8346 Gógánfa, Deák Ferenc u. 23.)

 

2013. május 31-ig szíveskedjenek visszaküldeni.

 

Amennyiben befizetési kötelezettség keletkezik, azt az alábbi számlaszámokra átutalással teljesítsék.

 

Dabronc Község Önkormányzata iparűzési adó számla:    

                                                                           11748100-15428378-03540000

Hetyefő Község Önkormányzata iparűzési adó számla:      

                                                                           11748100-15428385-03540000

Megyer Község Önkormányzata iparűzési adó számla:      

                                                                                       72800085-10056583

Zalaerdőd Község Önkormányzata iparűzési adó számla: 

                                                                           11748100-15428426-03540000

Ukk Község Önkormányzata iparűzési adó számla:

                                                                           11748100-15428419-03540000

  

A 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) a) pontja értelmében a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

 

Kérem fordítsanak különös figyelmet a határidők pontos betartására, mert az önkormányzatoknak az iparűzési adóerőképességről adatszolgáltatási kötelezettségük van a Magyar Államkincstár felé.

 

A fenti tényezőket figyelembe véve felhívom figyelmét, hogy adóhatóságunk a mulasztási bírság mértékének meghatározásánál a lehető legszigorúbb módon fog eljárni.

 

A 2013. évben az iparűzési tevékenység kezdését/befejezését a változástól számított 15 napon belül, ideiglenes/alkalmi jelleggel történő tevékenység esetén annak megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján lehet bejelenteni mulasztási bírság kiszabása nélkül.

 

Kérem, figyeljenek a határidők pontos betartására!

 

utolsó módosítás:2017-10-04 12:00:46